top of page

Activități și Proiecte

În tot ce are de oferit, Liceul Teoretic ”PAUL GEORGESCU” răspunde standardelor de calitate impuse de o societate modernă

Grupuri de lucru

Liceul Teoretic ”PAUL GEORGESCU” dispune de cadre didactice calificate la toate materiile de studiu din cadrul curriculumului

OFERTA ȘCOLII

​Liceul Teoretic ”PAUL GEORGESCU” vă așteaptă să vă înscrieți copiii, pentru anul școlar 2020 - 2021, la CLASA PREGĂTITOARE, CLASA A V-A și CLASELE A IX-A

1961 – Se constituie Liceul Teoretic prin înfiinţarea clasei a VIII -a pe lânga Şcoala generală din Ţăndărei- gară

1962 – Clasele de liceu sunt alipite Şcolii generale din Ţăndărei -sat

1963  –  Se inaugurează un nou local pentru liceu.

1973 – Prin desprinderea claselor I-VIII (Şcoala nr. 4, acum Şcoala Spiru Haret), liceul rămâne o unitate şcolară cu clasele IX –XII.

1977 – Liceul Teoretic se transformă în Liceu Agroindustrial, şi apoi în Grup Şcolar Agricol

1991 – Renaste Liceul Teoretic Tandarei având 11 clase

1993 – Ministerul Invăţământului acceptă propunerea ca Liceul Teoretic să poarte numele scriitorului Paul Georgescu, născut în Țăndărei

1998 – Un ordin al MEN transformă Liceul Teoretic într-o unitate şcolară cu clasele I- XII

1998  – 11 Septembrie- Inaugurarea noului local al liceului

IMG_0798.JPG
IMG_0797.JPG
2013 12.jpg
2013 10.jpg

​​Scurt istoric al Liceului Teoretic "PAUL GEORGESCU" Ţăndărei

```VIZIUNEA  ȘI MISIUNEA ȘCOLII
MOTTO

VIZIUNEA ŞCOLII

 

Liceul Teoretic ”Paul Georgescu” Țăndărei este o şcoală în care fiecare elev este îndrumat pe drumul său de succes spre performanţă prin asigurarea competenţelor de comunicare şi sociale, în spirit civic european şi democratic.

 

MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea noastră este dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim, în spiritul formării unei personalități active, competente, motivate și creative, capabile de opțiune și decizie;  punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care permit inserţia socială şi  învăţarea pe tot parcursul vieţii.

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai
bun şi cel mai aspru”

                               Nicolae Iorga

bottom of page